یافتن محصولات و سرویس ها

Ram
CPU
HDD
Port
BW
Location
نصب و راه اندازی
Plan 1
349,900 تومان ماهانه
16 GB DDR3 RAM
HP 2xL5420
2x 1 TB SATA
1 Gbit/s bandwidth
Unlimited
USA
رایگانPlan 2
399,900 تومان ماهانه
36 GB DDR3 RAM
HP 2xL5520
2 TB SATA
1 Gbit/s bandwidth
Unlimited
USA
رایگانPlan 3
649,900 تومان ماهانه
48 GB DDR3 RAM
HP 2xL5520
2TB SATA
1 Gbit/s bandwidth
Unlimited
USA
رایگانPlan 4
699,900 تومان ماهانه
72 GB DDR3 RAM
HP 2xL5520
2TB SATA
1 Gbit/s bandwidth
Unlimited
USA
رایگانPowered by WHMCompleteSolution